Conditions

Algemene Voorwaarden
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing indien u een koopovereenkomst met MAUSBIRD aan gaat. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.
Indien U bij MAUSBIRD een artikel bestelt, gaat U akkoord met de door ons gehanteerde verkoopvoorwaarden.

Levering en leveringsvoorwaarden
Als MAUSBIRD de door u bestelde artikelen op voorraad heeft, worden deze na betaling binnen een week geleverd. Deze leveringtermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Indien wordt afgeweken van bovenstaand termijn of als het artikel niet voorradig is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan MAUSBIRD kan worden toegerekend overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
MAUSBIRD houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.
Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan PostNL pakketdienst. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland. Levering in landen buiten Nederland is mogelijk met de daarvoor geldende tarieven. Het product zal worden bezorgd op het door u opgegeven adres.

Productprijzen
Alle genoemde productprijzen zijn in euro’s en inclusief  21% BTW.
MAUSBIRD neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten op een kennelijke schrijf-, type- of zetfout. Prijswijzigingen voorbehouden. Product afbeeldingen in de webshop getoond kunnen van kleur en vormgeving enigszins afwijken van het geleverde product.

Zichttermijn
Indien een product niet aan uw verwachting voldoet heeft u het recht het product na overleg met MAUSBIRD binnen veertien dagen na aflevering aan MAUSBIRD retour te zenden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product geen verbruikssporen vertoont. De verzendkosten en de kosten van het retour zenden komen voor uw rekening. Retour zenden kan pas na telefonisch overleg. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

NB. Accepteer nooit beschadigde pakketten, wij kunnen dan geen garantie meer geven.
Indien de opdrachtgever in geval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 14 dagen na ontvangst de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclamering.